Po co jest wiara?

Przecież spadają na nas takie cierpienia,

zdrady, pomówienia i ewidentne krzywdy,

że czujemy bezradność Boskiego Stworzenia

w całym Jego majestacie. I z wielką trwogą,

w przypływie pokory pytamy Go, dlaczego

przypada tyle naraz bólu na słabego człowieka?

 

– A kiedy znowu się ogarniasz, to widzisz,

że jest w tym jakiś zamysł i tajemnica,

że kamień by nie wytrzymał, a ty dajesz radę,

otulony zewsząd śladem Boskiego Syna.

Zagubionym

Może już nie wiadomo czy Święty Antoni

wstąpił do franciszkanów i nawracał lichwiarzy,

czy do dzisiaj dla nas pracuje Biurze

Rzeczy Zagubionych bądź też w Koluszkach.

 

Tyle rzeczy w życiu odnalazłam po modlitwie

do Niego i zapominałam, że już teraz są nasze,

że wysłuchiwał mnie – tak zagubionej

pośród wielu ostatecznie nieistotnych spraw.

 

– Mój kochany Antoni, kto Cię dzisiaj

tak gorąco prosi, że dla niego przeglądasz

i ziemię, i niebo – byle się odnalazł

pośród wielu ostatecznie nieistotnych spraw,

chociaż wiesz, że zapomni o Tobie zaraz,

gdy tylko odzyska utraconą czasowo rzecz?